အင္ယာေကာင္စီက ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲမွ အေမးအေျဖမ်ား

recording မွာ အေသးစိတ္နားေထာင္ပါ။ 11 မိနစ္ေလာက္ကေန စနားေထာင္ပါ။

download link - http://www.mediafire.com/…/3io8sx9dxv…/rec20150804112745.amr

အက်ဥ္းခ်ဳပ္သာ ေဖာ္ျပထားပါသျဖင့္ က်န္ခဲ့သည္ ့အခ်က္မ်ားကို နားလည္ ခြင့္လႊတ္ေစလိုပါသည္။
(ျပိဳင္တူ တြန္း ရင္ ေရြ ့ႏိုင္ပါသည္။ ေခ်ာက္ထဲ သာ မျဖစ္ပါေစႏွင့္)

ေမး ။ အင္ယာေကာင္စီနည္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၇ အရ စည္ပင္သာယာမွထုတ္ေပးထားေသာ အၾကီးတန္း အငယ္တန္း လိုင္စင္အင္ဂ်င္နီယာမ်ားသည္ အင္ယာေကာင္စီက အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ မွတ္ပံုတင္ လက္မွတ္ မရွိပဲ ေရွ ့ေလ်ာက္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ မရေတာ့ဘူးဟု နားလည္ထားပါသည္။
ထိုေၾကာင့္ LS မ်ား၏ အနာဂတ္ မည္သို ့ျဖစ္သြားပါမည္နည္း။
ေျဖ။ အမ်ားျပည္သူေဘးကင္းလံုျခံဳေရးအတြက္ ေနာက္ထပ္ လုပ္ကိုင္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အင္ယာေကာင္စီက အရည္အခ်င္းစစ္ စိစစ္ထားေသာ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ လက္မွတ္မ်ားျဖင့္သာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးပါေတာ့မည္။ လက္ရွိလုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ LSသက္တမ္းက်န္ေသးေသာ လုပ္ငန္းမ်ားနဲ ့ မဆိုင္ပါ။ (စကားခ်ပ္= ဆိုလိုသည္မွာ 2016 ခုႏွစ္မွ စျပီး စည္ပင္ LS မ်ား အသံုးမ၀င္ေတာ့ဟု နားလည္မိသည္။ မည္သည့္ ခုႏွစ္က ရထားသည္ျဖစ္ေစ LS ရထားျပီးသူ အားလံုးအတြက္ အက်ံဳးဝင္ပါသည္)

ေမး ။ အင္ယာေကာင္စီနည္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၇ အရ အစိုးရအဖြဲ ့အစည္းမ်ားမွ ခန္ ့ထားေသာ အင္ယာမ်ားသည္ အင္ယာေကာင္စီဥပေဒႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္း မရွိဟု နားလည္ပါသည္။
ထိုသူမ်ား အမွားအယြင္း လုပ္ပါက မည္သူ က အေရးယူပါမည္နည္း။
ေျဖ။ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ၾကီးဌာန ကအေရးယူပါမည္။ ထိုအင္ယာမ်ား အစိုးရလုပ္ငန္း မဟုတ္ပဲ ျပင္ပ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္လိုပါက အင္ယာေကာင္စီတြင္ မွတ္ပံုတင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေမး ။ နည္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၅ အရ အလုပ္သင္အင္ယာသက္တမ္း ၄ႏွစ္ရွိေသာ BE ဘြဲ ့ရသည္ မွတ္ပံုတင္ အင္ယာပညာရွင္၏ လက္ေအာက္တြင္ အလုပ္သင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ျပီး ထိုပညာရွင္၏ လက္မွတ္ထုတ္ေပးေရးအတြက္ ေက်နပ္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ေထာက္ခံစာ ပါမွ REစာေမးပြဲ ေျဖခြင့္ ရမည္ဟု သိထားပါသည္။ ေထာက္ခံစာ မရပါက ထို အလုပ္သင္ အင္ယာအေနျဖင့္ စာေမးပြဲ ေျဖဆိုႏိုင္ရန္ မည္သို ့ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရမည္နည္း။

ေျဖ ။ တကယ္ကြ်မ္းက်င္မွဳ ရွိပါက ေထာက္ခံေပးပါလိမ့္မည္။ အျခားအေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ ေထာက္ခံခ်က္မေပးပါက တျခား sector ကို ေျပာင္းလိုက္ပါ။
(ထပ္ဆင့္ ေမး။ အဲ့ဒါ့ဆို တျခား sector မွာ ၄ႏွစ္ ထပ္ေစာင့္ရဦးမွာလား)
(ထပ္ဆင့္ေျဖ ။ မလိုအပ္ပါ။ ကြ်မ္းက်င္မွဳကို record လုပ္ထားပါသည္။)

ေမး ။ အင္ယာ ဖြံ ့ျဖိဳးေရး အစီအစဥ္ (CPD/EPD)ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ဥပမာ တစ္ခုျပျပီး ေမးလိုပါသည္။
ျမစ္ၾကီးနားတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ အင္ယာတစ္ေယာက္သည္ ျမစ္ၾကီးနားတြင္ အင္ယာ ဖြံ ့ျဖိဳးေရး အစီအစဥ္မရွိသည့္ အတြက္ လစာမဲ့ ခြင့္ပ်က္/ အလုပ္ပ်က္ခံျပီး ထိုအစီအစဥ္ ရွိသည့္ ေဒသသို ့လာေရာက္ရပါမည္။အစီအစဥ္မ်ားကလည္း ပညာဒါနမဟုတ္ဟု သိထားပါသည္။ ထိုသို ့ေသာ အင္ယာမ်ား တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာ အရ အမ်ားၾကီး ရွိႏိုင္ပါသည္။
ထို အင္ယာမ်ားအတြက္ အင္ယာ ဖြံ ့ျဖိဳးေရး အစီအစဥ္ကို အဆင္ေျပစြာ တက္ႏိုင္ေစရန္ မည္သို ့ကူညီေပးပါမည္နည္း။

ေျဖ ။ အင္ယာေကာင္စီ၏ သက္တမ္းႏုနယ္ေသးသည့္ အတြက္ လုပ္ႏိုင္သည့္ အတိုင္းအတာျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေပးေနပါသည္။ေလာေလာဆယ္ ရန္ကုန္မွာပဲ ဖြင့္ႏိုင္ပါေသးသည္။ ေနာင္အခါ နယ္ဘက္ေတြကို ပါဖြင့္ဖို ့ၾကိဳးစားေနပါသည္။နယ္ဘက္မွ အင္ယာမ်ားကလည္း အင္ယာ ဖြံ ့ျဖိဳးေရး အစီအစဥ္ကိုတက္မယ့္ လံုေလာက္ေသာ လူအေရအတြက္ လိုပါသည္။(အေယာက္၅၀ခန္ ့ကို ဥပမာေပး)

ေမး ။ RE ရသြားေသာ္လည္း RE ရဲ ့တာ၀န္ယူပိုင္ခြင့္က 6m အျမင့္ပဲ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ရွိပါသည္။ အေတြ ့အၾကံဳကို ႏွစ္ေတြ အမ်ားၾကီးနဲ ့ခြဲတာ သေဘာမက်ပါ။က်ေနာ္ ဥပမာ ေပးခ်င္တာက ႏွစ္ထပ္ အေတြ ့အၾကံဳ ၁၀ႏွစ္နဲ ့ ၁၂ထပ္ အေတြ ႔အၾကံဳ ၂ႏွစ္ မတူႏိုင္ပါ။
ထို ့ေၾကာင့္ RE ရဲ ့တာ၀န္ခံႏိုင္မွဳကို ဘာ့ေၾကာင့္ 6m ထိပဲေပးထားတာကို ရွင္းျပေပးေစလိုပါသည္။
ေျဖ ။ RE ကို RSE ရဲ ့၀င္ေပါက္တစ္ခု အျဖစ္ထားထားလို ့ပါ။ RE ရျပီး ၂ႏွစ္အတြင္း RSE ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ မူလက RE ရဲ ့ Role ကို စည္ပင္ LS အငယ္တန္း အင္ယာ နဲ ့တန္းတူ ထားဖို ့ဆံုးျဖတ္ထားေပမယ့္ ေနာက္ ၂ႏွစ္အတြင္း RSE ရႏိုင္လို ့မထားေတာ့ပါ။
RE ကို RSE ရဲ ့၀င္ေပါက္တစ္ခု အျဖစ္ျမင္ေပးေစခ်င္ပါသည္။ အေတြ ့အၾကံဳ ကိစၥကိုေတာ့ အစည္းအေ၀းေတြ ျပန္ထိုင္ စဥ္းစားေပးပါမည္။

ေမး ။ ေက်ာင္းဆင္းစ ဂ်ဴနီယာ အင္ယာေတြရမယ့္ လစာ (လစာနည္း) နဲ ့ အင္ယာေကာင္စီ မွတ္ပံုတင္ေၾကးေတြ၊ ဖြံ ့ျဖိဳးေရး သင္တန္းေၾကးေတြ ေလ်ာက္လႊာေတြ အျခား ကုန္က် စရိတ္ေတြက က balance ျဖစ္ပါ့မလား။
RE မွတ္ပံုတင္ေၾကးကေကာ သင့္တင့္ မ်ွတတဲ့ မွတ္ပံုတင္ေၾကး ျဖစ္ႏိုင္ပါ့မလား။
ေျဖ ။လက္ရွိမွာ မွတ္ပံုတင္ လာေရာက္ ေလ်ာက္ထားတဲ့ အင္ယာဦးေရနည္းေနေသးသည့္အတြက္ စရိတ္ေတြက မ်ားသည္ဟု ထင္စရာရွိပါသည္။ ေနာင္ ေလ်ာက္ထားသူ မ်ားလာလ်ွင္ အဆင္ေျပမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ အင္ယာေကာင္စီအေနနဲ ့လည္း ကိုယ့္ေျခေထာက္ေပၚရပ္တည္ေနသည့္ အတြက္ အခက္အခဲ ရွိေနပါေသးသည္။ ယခုကိစၥကိုလည္း မွတ္သားထားေပးပါမည္။ထိုကိစၥအတြက္ စိုးရိတ္စိတ္ မရွိပါႏွင့္။

ေမး ။ 2015 DEC တြင္ မွတ္ပံုတင္အတြက္ လာေရာက္ ေလ်ာက္ထား ေျဖဆိုျခင္း မျပဳေသာ လုပ္သက္ရင့္ အင္ယာၾကီးမ်ားသည္ 2016 မွ စျပီး မည္သည့္ pathway အတိုင္း သြားရမည္နည္း။
ေျဖ ။ အမ်ားႏွင့္ လုပ္ရသည့္အတြက္ မွီေအာင္ လာေလ်ာက္လႊာတင္္ ေျဖဆိုေစလိုပါသည္။ထို ့အတြက္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ လုပ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။2015 DEC ကို မမွီပါက နည္းဥပေဒ အတိုင္းသာ ဆက္သြားပါမည္။ (အလုပ္သင္က ျပန္စရမည္ဟု နားလည္ပါသည္။)

အထူး ကိစၥတစ္ရပ္ (အရမ္းေတာ္တတ္ ေနပါက)အေနျဖင့္ ျပန္လည္စဥ္းစားေပးသင့္က စဥ္းစားေပးပါမည္။
ေမး ။ အင္ယာေကာင္စီအေနနဲ ့ အင္ယာ ညီလာခံ လုပ္ဖို ့ရွိပါသလား။
ေျဖ ။ ရွိပါတယ္။ ဘယ္ေတာ့လဲလို ့ေတာ့ မေျပာႏိုင္ေသးပါ။

အင္ယာမ်ားအေနျဖင့္ ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းလိုပါက အင္ယာေကာင္စီ website တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ email မွတဆင့္ ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။
01703275
01250987
01250035 တို ့ကိုလည္း ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

ေမးျမန္းသူမွ ေနာင္အခါ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ လုပ္ပါက ရံုးပိတ္ရက္ကို လုပ္ေပးပါရန္ အၾကံဳျပဳ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ယေန ့ပြဲကို MRTV,Sky Net, ျပည္ေထာင္စု, Eleven ,ကုမုျဒာ စေသာ ေကာင္စီမွ ဖိတ္ၾကားထားေသာ မီဒီယာ ၇ ဖြဲ ့ သာ တက္ေရာက္သည္ကို ေတြ ့ရပါသည္။
ျပင္ပ တက္ေရာက္သူမ်ားကို မေတြ ့ရပါ။

ကြ်န္ေတာ့္ကိုလည္း ၀င္ခြင့္မေပးခဲ့ပါ။ နားလည္မွဳလြဲ သြားသည္ထင္ပါသည္။
ဝင္ခြင့္မရေႀကာင္း status တင္ျပီးေနာက္ ဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ကာ ၀င္ခြင့္ ေပးခဲ့ပါသည္။ အခ်ိန္ ၂နာရီၾကာ အျပင္မွာ ေနခဲ့ရပါသည္။

ေမးခြန္း ေမးခြင့္ေပးပါေသာ ဆရာၾကီး ဆရာမၾကီးမ်ားကို အထူးေက်းဇူးတင္လ်က္

BTech Tin Ko Ko (www.mmewp.org)

Article

Video Tutorial