Myanmar Engineering Web Portal: ဘြဲ႕ႀကီးႀကီးပိုက္၍အလာ ေရသာမ်ား၍ ငါးမေတ႔ြ

ဘြဲ႕ႀကီးႀကီးပိုက္၍အလာ ေရသာမ်ား၍ ငါးမေတ႔ြ

(အျပဳသေဘာနဲ႔ ေဝဖန္ေထာက္ျပ တင္ျပျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။)
 

ၿမိဳ႕ျပအင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္ယူထားသည့္ သူ႔အတြက္ ဘြဲ႕ႏွင့္ကိုက္ညီသည့္လုပ္ငန္းခြင္မ်ားကို စတင္ေလွ်ာက္ထားစဥ္မွာပင္ လိုအပ္သည္ထက္ပို၍ ေခါင္းက ိုငံု႔ ထားခဲ့ ရ သည္ဟု ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္က အျဖစ္ပ်က္တစ္ခုကို ကိုတင္ကိုကိုက ျပန္ေျပာျပသည္။ ကုမၸဏီမ်ားသို႔ အလုပ္သြားေလွ်ာက္ရာတြင္ ကုမၸဏီဘက္မွ ကနဦးအေနျဖင့္ ဆက္ ဆံ သည့္ပံုစံတစ္ခုရွိသည္ဟု သူက ႏွာဖူးေၾကာကို ႐ံႈ႕ရင္း ခပ္တိုးတိုးစကားဆိုလိုက္သည္။

”အထင္ေသးတဲ့ မ်က္စိနဲ႔ၾကည့္တာေလ”
ထို႔ေနာက္ လက္ႏွစ္ဖက္ကို ထိုင္ခံုေပၚသို႔ စိတ္လြတ္လက္လြတ္ ဆန္႔တင္လိုက္ရင္း ”အထင္ေသးမယ္ဆိုရင္လည္းေသးေလာက္စရာပါဗ်ာ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတြဘက္ က လည္း ဘာလုပ္တတ္လို႔လဲ”ဟု ေလပူမ်ားကို ခပ္ျပင္းျပင္းမႈတ္ထုတ္ရင္း သူကဆိုသည္။ ကိုတင္ကိုကိုက သန္လ်င္နည္းပညာတကၠသိုလ္ေက်ာင္းမွ ၿမိဳ႕ျပအင္ဂ်င္နီယာ ဘာ သာရပ္ရယူထားသည့္ ေက်ာင္းသား တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ၂ဝ၁၂ခုႏွစ္တြင္ BE ဘြဲ႕သို႔တက္ေရာက္ႏုိင္ျခင္းမရွိဘဲ B.Tech အဆင့္ႏွင့္ စာေမးပြဲ႐ံႈးခဲ့ရသူ။ သို႔ေသာ္ သူလုပ္ လို သည္က အင္ဂ်င္နီယာတစ္ဦးသာ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အဆိုပါလုပ္ငန္း မ်ားတြင္ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားခဲ့ခ်ိန္က လူပင္ပန္းသည္ထက္ မ်က္ႏွာငယ္ရသည္က ပိုသည္ဟု ဖြင့္ ဟသည္။

နည္းပညာတကၠသိုလ္ေက်ာင္းဆင္း အင္ဂ်င္နီယာအမ်ားစုမွာ ရရွိထားသည့္ ဘာသာရပ္ဘြဲ႔ႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားသို႔ ေက်ာင္းၿပီးလွ်င္ၿပီးခ်င္း တိုက္ ႐ိုက္ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ခက္ခဲေနဆဲျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ လုပ္ငန္းခြင္အေတြ႕အႀကံဳ ရရွိေစသည့္ သင္ၾကားမႈပံုစံမ်ားကိုလည္း သက္ဆိုင္ရာတကၠသိုလ္မ်ားက ေထာ က္ပံ့သင္ၾကားေပးႏုိင္ျခင္းမရွိေသးဟု နည္းပညာတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာအသိုင္းအဝိုင္းက ေထာက္ ျပလာၾကသည္။

လက္ေတြ႕မဆန္ေတာ့သည့္ လက္ေတြ႕သင္ၾကားမႈပညာေရး
၂ဝဝ၈-၂ဝဝ၉ စာသင္ႏွစ္အတြင္း ေျမတိုင္းပညာဘာသာရပ္ကို လက္ေတြ႔ ႏွင့္တကြသင္ၾကားမည့္ ပထမႏွစ္ေက်ာင္းသား ၁၂ဝဝ နီးပါးရွိေသာ္လည္း လက္ေတြ႕ သင္ၾကားေရးကို တာဝန္ယူမည့္ ဆရာကတစ္ဦးတည္းသာရွိသည္ဟု အဆိုပါႏွစ္တြင္ ၿမိဳ႕ျပအင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္ကို စတင္တက္ေရာက္သည့္ ကိုတင္ကိုကိုက ျပ န္ေျပာျပသည္။ ေက်ာင္းသားႏွင့္ဆရာ အခ်ိဳးမညီ မွ်သည့္အျပင္ ေက်ာင္းစာသင္ခန္းႏွင့္ ေက်ာင္းသားမမွ်တသည့္အေနအထား ျဖစ္ခဲ့သည့္အတြက္ ေက်ာင္းသားအမ်ားစု မွာ စာသင္ခန္းအား ေက်ာခိုင္းကာ ကန္တင္း၊ ထန္းရည္ဆိုင္တို႔ဘက္ ေျခဦးလွည့္သြားၾကသည္ဟု သူကဆိုသည္။
အေဆာက္အအံုတည္ေဆာက္ရာတြင္ အခ်ိဳးအစား၊ ထည့္သြင္း တည္ေဆာက္မႈကို ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ရသည့္ဘာသာရပ္ (Estimate) ကို သင္ၾကားရာတြင္လည္း အေျခခံ သေဘာတရားတစ္ခုႏွင့္ ပစၥည္းအနည္းအက်ဥ္းအတြက္သာ တြက္ခ်က္ခိုင္းျခင္းရွိသည္ဟု သိရသည္။ စင္ကာပူတြင္ အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႔ျဖင့္ ဆယ္စုႏွစ္ေက်ာ္ အ သက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္း ျပဳခဲ့သည့္ ၿမိဳ႕ျပအင္ဂ်င္နီယာတစ္ဦးကမူ ၎၏ကုမၸဏီတြင္ အလုပ္လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားသည့္ ဘီအီးဘြဲ႔ရေက်ာင္းသားတစ္ဦးမွာ တစ္ထပ္ တိုက္ တစ္လံုး အတြက္ကိုပင္ တြက္ခ်က္ႏုိင္ျခင္းမရွိဟု အျပစ္တင္သည္။

ယင္းသို႔အားနည္းသည္ဟု ေထာက္ျပသည့္အေပၚ သန္လ်င္နည္းပညာတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားျဖစ္သည့္ ကိုတင္ကိုကိုက ေက်ာင္း၏လက္ေတြ႕သင္ၾကားေပးမႈအပိုင္းတြင္ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ခ်င္းအလုိက္ အနည္းငယ္မွ်သာတြက္ခ်က္ခိုင္းၿပီး ပေရာဂ်က္တစ္ခုလံုးစာတြက္ ခ်က္သင္ၾကားေပးျခင္း အေလ့အက်င့္မ်ိဳးမရွိဟု ဆိုသည္။ ေက်ာင္းဆင္း လာသည္ႏွင့္ ကုမၸဏီ မ်ားတြင္ တိုက္႐ိုက္အလုပ္ လုပ္ကိုင္ႏုိင္ၿပီး အထက္ပါတြက္ခ်က္မႈမ်ားကို ေကာင္းမြန္ စြာ လုပ္ျပႏုိင္မည့္ အေျခအေနတစ္ခုရွိ ေနေသးသည္ကို ျမင္ေ တြ႔ႏုိင္မည့္ အေျဖတစ္ခုကို ကိုတင္ကိုကိုက ေျဖၾကားသည္။
”အျပင္သင္တန္းေတြ သြားတက္ရင္ေတာ့ သံုးလေလာက္ဆို ကြၽမ္းက်င္ေနေရာပဲ။ ေက်ာင္းပညာေရးကေတာ့ အဲ့ဒီ ေလာက္ကို မသင္ေပးႏုိင္ဘူး”

လက္ေတြ႕ အသံုးခ်အင္ဂ်င္နီယာ ဘာသာရပ္မ်ားကို ပုဂၢလိကသင္တန္း ေက်ာင္းအျဖစ္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးေနသည့္ AKI ေက်ာင္းမွ ဒါ႐ိုက္တာျဖစ္သူ ဦးေအးမင္းမင္းက ေက်ာင္းသားမ်ား၏ စိတ္ကိုႏိႈးဆြေပးႏုိင္သည့္သင္ၾကားမႈစနစ္ကသာလွ်င္ ေက်ာင္းသားကိုယ္တိုင္ပါဝင္လာမည့္ ပညာသင္ၾကားမႈ ျဖစ္လာႏုိင္သည္ဟု ေထာက္ျပသည္။ ထို႔ အျပင္ ေက်ာင္းသားမ်ားကိုယ္တိုင္ စဥ္းစားတတ္ေစျခင္း၊ ေမးခြန္းထုတ္ႏုိင္ေစျခင္းႏွင့္ ဆရာ၊ တပည့္အၾကား အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးတတ္ေစျခင္းတို႔ကလည္း လိုအပ္ သည့္ သင္ၾကားမႈပံုစံ တစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ဆက္ေျပာသည္။ ဗိသုကာဘာသာရပ္၏ လက္ေတြ႔သင္ၾကားမႈတစ္ခုျဖစ္သည့္ ပံုဆြဲျခင္းကို တကၠသိုလ္၌ လက္ျဖင့္ သာေရးဆြဲႏိုင္ ရန္သင္ၾကားေပးေသာ္လည္း ျပင္ပလုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္မူ ကြန္ပ်ဴတာေဆာ့ဖ္ဝဲ စနစ္မ်ားကို ကြၽမ္းက်င္စြာအသံုးျပဳေရးဆြဲႏိုင္မွသာ အလုပ္ခန္႔အပ္မည့္ အေနအ ထားျဖစ္ သည္ဟု အဆိုပါဘာသာရပ္ႏွင့္ ေက်ာင္းၿပီးခဲ့သည့္ လိႈင္သာယာနည္းပညာတကၠသိုလ္မွ ေက်ာင္းသားေဟာင္းတစ္ဦး ကေျပာသည္။
အင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္မ်ား သင္ၾကားေပးေနသည့္ ဆရာဦးေအးမင္းမင္းကမူ တကၠသိုလ္မ်ားအေနႏွင့္ ျပင္ပစက္မႈလုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳေနသည့္ နည္း စနစ္ မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ လက္ေတြ႔သင္႐ိုးမ်ား ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးႏုိင္ျခင္း မရွိေသးပါက ေက်ာင္းသားမ်ား ေက်ာင္းၿပီးၿပီးခ်င္း လုပ္ငန္းခြင္သို႔ဝင္ ရန္ ခက္ ခဲေနဦးမည္ျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ယံုၾကည္မႈေပ်ာက္ဆံုးလာေစႏုိင္သည္ ဟု ဆိုသည္။ ပရက္တီကယ္အခ်ိန္ဟု သိထားသည့္ အဆိုပါ အတန္းခ်ိန္မ်ားအေပၚကို ဦးေအးမင္းမင္းက ”ခုကဘယ္လိုျဖစ္ေနလဲဆို ေတာ့ စသင္ေပးကတည္းက လက္ေတြ႔အသံုးခ်ႏုိင္ေအာင္မသင္ေပးႏုိင္တာ” ဟု မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

မစပ္ေသာင႐ုတ္တို႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္

အိုင္တီပညာရပ္ကို ၂ဝ၁၂ခုႏွစ္က ဘီအီးဘြဲ႕ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္တြင္ မိသားစုလုပ္ငန္းျဖစ္သည့္ ပဲခြဲစက္လုပ္ငန္း၌သာ လုပ္ကိုင္ျဖစ္ေနသည္ဟု မႏၲေလးနည္း ပ ညာတကၠသိုလ္မွ ကိုေဆြလင္းထြန္းက ေျပာသည္။ နည္းပညာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္လို၍ ႀကိဳးစားခဲ့ဖူးေသာ္လည္း ယေန႔အထိ အ လုပ္ မျဖစ္ေသးဟု ရယ္က်ဲက်ဲေျဖသည္။ ဘြဲ႔ႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ အလုပ္ရရန္ ျပင္ပသင္တန္း၏ အကူအညီ ရယူရမည္ကို သိေသာ္လည္း အခ်ိန္ႏွင့္ေငြ အခက္အခဲ ေၾကာင့္ မိဘ လက္ငုတ္လက္ရင္းလုပ္ငန္းတြင္သာ အသားက်သြားခဲ့ရသည္ဟု ဆိုသည္။

”ေက်ာင္းသာၿပီးသြားတယ္။ေက်ာင္းမွာ ကြန္ပ်ဴတာႏွစ္ခါပဲကိုင္ခဲ့ရ တယ္” ဟု ကိုေဆြလြင္ထြန္းက လက္ေတြ႕သင္ၾကားခ်ိန္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သူမွတ္သားမိေန သည့္အခ်က္ ကို ခပ္သြက္ သြက္ ေျပာျပသည္။ အဆိုပါအတန္းခ်ိန္ ဘယ္ႏွခ်ိန္ဝင္ခဲ့ရမွန္းေတာ့ သူမမွတ္မိဟု ႐ိုးသားစြာ ေျဖၾကားသည္။ ဤတြင္ ျမန္မာျပည္မွေက်ာင္း သားမ်ားႏွင့္အတူ တစ္သားတည္းက်ေနသည့္ စနစ္တစ္ခုရွိေနသည္ကို သတိျပဳရမည္ ျဖစ္သည္။ ၎က အလြတ္က်က္ေျဖ စနစ္ျဖစ္သည္။ စာေတြ႔က လက္ေတြ႔သင္႐ိုးထက္မ်ားလာျခင္းမွာ သက္ေမြးပညာရပ္သင္ၾကားေနသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္သည့္ အေထာက္အပ့ံ မဟုတ္ေသာ္လည္း ေက်ာင္းသားမ်ားကမူ ပံုစံေမးခြန္းဟုေခၚသည့္ Sample Question အပုဒ္သံုးေလးဆယ္တို႔ၾကား ရင္းႏွီးအ သားက်လာသည္ဟု သိရသည္။

ေတာင္ငူနည္းပညာတကၠသိုလ္မွ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ကိုဝင္းသူကမူ ”ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ တြက္စာေတြေတာင္ အလြတ္က်က္ၿပီးေျဖပစ္တယ္။ စာေမးပြဲေျဖရင္း အေစာႀကီးပဲၿပီးေနတယ္။ အမွတ္လည္းအမ်ားႀကီးပဲရတယ္” ဟု ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာျပသည္။ ၎စနစ္ကို အေထာက္အပ့ံ ေပး လာေစသည့္ေနာက္ကြယ္မွ အခ်က္တစ္ ခ်က္လည္းရွိသည္ဟု နည္းပညာတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားထံမွ သိရသည္။ ထိုအခ်က္က ေက်ာင္းသင္႐ိုးဖတ္စာအုပ္မ်ားကို ကံစမ္းမဲႏိႈက္ဝယ္ယူရျခင္း ျဖစ္သည္။

ပထမႏွစ္မွ B.Tech ရသည္အထိ ေလးႏွစ္တာလံုးတြင္ ဖတ္စာအုပ္မ်ား တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ ဝယ္ယူခဲ့ျခင္းမရွိဟု ကိုတင္ကိုကိုက ေျပာျပသည္။ သူ႔အတြက္ ဖတ္စာအုပ္ ကို တန္းစီစနစ္ႏွင့္တိုးႀကိတ္ဝယ္ယူလိုျခင္းမရွိဟုလည္းဆိုသည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ ပံုစံေမးခြန္းမ်ားကို အသားေပးက်က္မွတ္ေလ့ရွိသည္ဟု သိရသည္။ မႏၲေလးနည္းပညာ ေက်ာင္းသား ကိုေဆြလြင္ထြန္းမွာလည္း ပထမႏွစ္တြင္သာ ဖတ္စာအုပ္ရရွိခဲ့ဖူးသည္ဟု ဆိုသည္။ ေက်ာင္းသားဦးေရႏွင့္ ဖတ္စာအုပ္မ်ားကို မွ်မွ်တတျဖစ္ေစရန္ လုပ္ေ ဆာင္ထားသင့္ေသာ္လည္း ေက်ာင္းျပန္ဖြင့္တိုင္း ယင္းျပႆနာႏွင့္ ႏွစ္ပါးသြားရသည္က မျဖစ္သင့္ဟု နည္းပညာတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားအမ်ားစုက ညီညြတ္စြာ ဆိုၾက သည္။

အင္ဂ်င္နီယာတစ္ဦးအျဖစ္ ရပ္တည္ရွင္သန္ရန္စိတ္ကူးခဲ့သည့္အိပ္မက္မ်ားက ေက်ာင္းစတက္သည့္အခ်ိန္မွ စတင္ကာ ထပ္တူညီသည့္ အေနအထားတစ္ခုရရွိခဲ့ သလား ဟုဆိုသည့္ ေမးခြန္းအ ေပၚတြင္ေတာ့ ကိုတင္ကိုကိုက ဟက္ဟက္ပက္ပက္ ရယ္ေမာရင္း တျခားစီပါပဲဟုဆိုသည္။ သပ္ရပ္မႈရွိၿပီး လူနည္းစုကိုစနစ္တက် သင္ၾကားေပးေန သည့္ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးဟု ေတြးျမင္ထားသည္က ပထမႏွစ္ ႏွစ္စ၌ပင္ တက္တက္စင္ ေအာင္လြဲခဲ့သည္ဟု သူကဆက္ေျပာသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အေပၚယံ အျမင္ မ်ားေလာက္ႏွင့္သူစိတ္မပ်က္ခဲ့။ ေက်ာင္း ၿပီးလွ်င္ေတာ့ ႀကိဳးစားပါက စီးပြားျဖစ္ကာ ခ်မ္းသာႏုိင္မည့္ ဘာသာရပ္ကိုေလ့လာ မိထားၿပီးၿပီဟု ယံုၾကည္ခဲ့သ ည္ဟု ဆို သည္။

 သို႔ေသာ္လည္း လက္ေတြ႔သူရင္ဆိုင္ရသည္က ထိုသုိ႔မဟုတ္ခဲ့။စကားေျပာရင္း ေမာလာသလိုရွိ၍အနားရွိ လိေမၼာ္ရည္ကို တစ္ငံုေသာက္ လိုက္ၿပီးမွ ”စမတ္က် က်နဲ႔ လုပ္ရဖို႔ ေနေနသာသာ ရွစ္ေသာင္းေလာက္ရဖို႔ ကံေကာင္း။ ဆိုက္ထဲက ပန္းရန္၊ လက္သမားကအစ ပညာျပတာခံရတဲ့ အင္ဂ်င္နီယာဘဝေတြျဖစ္ေနတယ္” ဟု ကိုတင္ ကို ကိုက မခ်ိတင္ကဲ ဆိုသည္။ သူ႔အတြက္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္က ၿမိဳ႕ျပ အင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္ျဖင့္သာ လုပ္ငန္းတစ္ခုတြင္ အဆင့္ျမင့္ျမင့္ ရာထူးတစ္ ခုႏွင့္ လုပ္ကိုင္လိုျခင္းျဖစ္ သည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ BE ဘြဲ႔တက္ေရာက္ရန္ ဝင္ခြင့္ ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားခဲ့ရာ ယခုႏွစ္တြင္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းျပန္တက္ေရာက္ ႏုိင္ၿပီျဖစ္သည္။

အေတြ႕အႀကံဳကို ဘြဲ႕နဲ႔အတူ တြဲစပ္ေပးပါ
၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလက မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္အလုပ္အကိုင္ျပပြဲတစ္ခု က်င္းပခဲ့သည္။ အဆိုပါျပပြဲတြင္ မႏၲေလးတိုင္းတစ္တိုင္းလံုးတြင္ရွိသည့္ နည္းပညာ တကၠ သိုလ္ေက်ာင္းဆင္း ေက်ာင္းသားေပါင္း ေလးေထာင္ေက်ာ္ အလုပ္လာ ေရာက္ေလွ်ာက္ထားခဲ့ၾကသည္ဟု အဆိုပါ ျပပြဲကိုက်င္းပသည့္ BJ Complex အလုပ္အကိုင္ ရွာေ ဖြေရး ေအဂ်င္စီမွ သိရသည္။ ထိုေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအတြင္းမွ ၇ဝ ဦးခန္႔သာ အလုပ္ရရွိသြားသည္ဟု အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြေရးေအဂ်င္စီမွ မန္ေနးဂ်င္း ဒါ႐ုိက္တာ ဦး ထြန္းေအာင္ေက်ာ္ကေျပာျပသည္။ အလုပ္ရသြားသူမ်ားကလည္း လုပ္ငန္းခြင္အေတြ႕အႀကံဳ ရွိၿပီးသားသူမ်ားသာ ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

လုပ္ငန္းရွင္မ်ားဘက္မွ အလုပ္လာ ေလွ်ာက္ထားသည့္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားကို အျခားေသာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္လိုျခင္း ရွိ/မရွိ ေမးေသာ္လည္း ၎တို႔ ဘက္ က ဘြဲ႔ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား၌သာ လုပ္ကိုင္လိုေၾကာင္း၊ ၎ဘြဲ႔ရရွိရန္အတြက္ အခ်ိန္ႏွင့္ေငြမ်ား ရင္း ႏွီးကာ တက္ေရာက္ခဲ့ရသည့္အတြက္ အျခားေသာ အ လုပ္ မ်ား မလုပ္ကိုင္လိုေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရသည္ဟု ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္က လြန္ခဲ့သည့္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္က အျဖစ္အပ်က္ကို ျပန္ေျပာျပသည္။
သူတစ္ဦးတည္း၏ သေဘာအရဆိုလွ်င္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားဘက္မွလည္း ဘြဲ႕ရ ၿပီးစေက်ာင္းသားမ်ားကို အလုပ္သင္အျဖစ္ ေခၚယူသင့္ေနၿပီျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ လက္ရွိ အေျခအေနက နည္းပညာ ေက်ာင္းဆင္းအင္ဂ်င္နီယာမ်ားအတြက္ အလုပ္မရလို႔အေတြ႕အႀကံဳမရွိ။ အေတြ႕အႀကံဳမရွိလို႔ အလုပ္မရအေနအထားကို ပိုမိုျဖစ္ေစသည္ဟု ၎ ၏အျမင္ကို ေျပာျပသည္။ Internship ဟုေခၚသည့္လုပ္ငန္းခြင္မ်ားအတြင္းသို႔ သြားေရာက္ကာ လုပ္ငန္းခြင္အေတြ႕အႀကံဳရယူေစသည့္ ပံုစံတစ္ခုမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ နည္း ပညာတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္ဟု ေက်ာင္းသားမ်ားထံမွ သိရသည္။
စာသင္ႏွစ္အၿပီးမွသာ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ရင္း လုပ္ငန္းခြင္အင္ဂ်င္နီယာက ေထာက္ခံခ်က္ ေရးသားေပးေစသည့္ အဆိုပါ စနစ္က ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ လက္ေတြ႔ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အမွန္တကယ္ အေထာက္အကူျပဳသည့္ အေနအထား တစ္ခုျဖစ္လာေစခ်င္ၿပီဟု နည္းပညာေက်ာင္းသား ကိုတင္ကိုကိုက ေတာင္းဆိုသည္။ ၿမိဳ႕ျပ အင္ ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္ျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳေနသည့္ လုပ္သက္သံုးဆယ့္ငါးႏွစ္ေက်ာ္ရွိၿပီျဖစ္ေသာ ေဒၚထားထားေဆြကမူ စက္မႈသိပၸံေက်ာင္းငါးေက်ာင္း သာ ျမန္ မာႏိုင္ငံတြင္ ရွိခဲ့ စဥ္ကတည္းက စာသင္ႏွစ္ၿပီး၍ ေက်ာင္း ပိတ္သည္ႏွင့္ ဘာသာရပ္အလိုက္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရဌာနမ်ားတြင္ အလုပ္ သင္အျဖစ္ ဝင္ေရာက္ လုပ္ ကိုင္ေပးခဲ့ရျခင္းမ်ားရွိသည္ဟု ေျပာျပသည္။
တစ္လဟူသည့္အခ်ိန္တြင္း တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားကို လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္ေအာင္ မည္သူမွ်သင္ၾကားျပသေပးႏုိင္ျခင္းမရွိခဲ့။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အလုပ္သင္ အျဖစ္ လုပ္ငန္းခြင္ ဆင္းရ သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကဌာနမ်ားတြင္ ေတာက္တိုမယ္ရေလးမ်ား ကူညီလုပ္ကိုင္ေပးၾကရသည္ဟု သိရသည္။ ”တစ္လလံုးလံုး ေအဇီး႐ိုး စာ ရြက္ေတြ ထိုင္ေခါက္ခိုင္းတာ။ အဲ့ဒီေခါက္ နည္းဆို အရမ္းကြၽမ္းက်င္သြားတယ္” ဟု ေဒၚထားထားေဆြက ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္တြင္ အလုပ္သင္ အျဖစ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ရစဥ္က အျဖစ္အပ်က္ကို ရယ္သံေႏွာရင္းေျပာျပသည္။
ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္မွ အင္းစိန္၊ ကေလာ၊ ျပည္၊ ေခ်ာက္ႏွင့္ မႏၲေလး စသည့္ ငါးေနရာတြင္သာ စက္မႈသိပၸံေက်ာင္းမ်ားရွိၿပီး တစ္ႏွစ္ပတ္လံုးစာေတြ႔၊ လက္ေတြ႔ မွ်တေ အာင္ သင္ၾကားေပးျခင္းေၾကာင့္ A.G.T.I သံုးႏွစ္ ၿပီးဆံုးပါက ဝင္ခြင့္ေျဖၿပီးလွ်င္ BE ဘြဲ႔ကို ဆက္တက္ႏုိင္သည္။ ထို႔အျပင္ ေဒသေကာလိပ္မ်ားတြင္ ႏွစ္ႏွစ္ တက္ေ ရာက္ၿပီး စက္မႈတကၠသိုလ္သို႔ တိုက္႐ိုက္ တက္ေရာက္ ႏုိင္ခြင့္ရွိသည္ဟုလည္းသိရသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစ နည္းပါးသည့္အခ်ိန္အတြင္း ထိေရာက္သည့္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ား သင္ၾကားေပးႏုိင္ျခင္း မရွိဦးေတာ့လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား မည္သို႔လုပ္ေဆာင္ရသည္၊ မည္သို႔တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈမ်ား ရွိသင့္သည္စသည့္အခ်က္မ်ားေတာ့ ေလ့လာႏုိင္ မည္ဟု AKI အင္ဂ်င္နီယာသင္တန္းေက်ာင္းမွ ဆရာဦးေအးမင္းမင္းက ေျပာသည္။
ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ပံုစံငယ္ ပေရာဂ်က္မ်ားကို အဖြဲ႕လိုက္ ျပဳလုပ္ရျခင္းမ်ားလည္း ရွိေသာ္လည္း ၎တို႔ကို နားလည္မႈတစ္ခုႏွင့္ အျဖစ္သေဘာမျဖစ္ေစရန္ ေက်ာင္း သားမ်ားဘက္မွလည္း ႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္သင့္သည္ဟု လည္းေထာက္ျပသည္။ စင္ကာပူႏုိင္ငံတြင္ေတာ့ အစိုးရမွ ေက်ာင္းလခကို ၈ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ ပိုလီတကၠနစ္မ်ားကို ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ား တက္ေရာက္လို မႈမ်ားျပားၾကသည္ဟု ႏုိင္ငံတကာပညာေရး ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားထံမွ သိရသည္။
ပိုလီေက်ာင္းမ်ားမွာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ ပညာရပ္မ်ားကို လက္ေတြ႕ႏွင့္ တြဲဖက္ကာဦးစားေပးသင္ၾကားသည့္ ဒီပလိုမာေက်ာင္းမ်ားလည္းျဖစ္သည္။ ပိုလီေက်ာင္း ဆင္း ေက်ာင္းသားမ်ားကို စက္မႈလုပ္ငန္းအမ်ားစုက အလုပ္ခန္႔အပ္ထားလိုၾကၿပီး လက္ေတြ႕နယ္ပယ္တြင္ ကြၽမ္းက်င္သည့္ေက်ာင္းသားမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၾက သည္ဟု သိရသည္။ ပိုလီ တကၠနစ္ေက်ာင္းမ်ားကို ေက်ာင္းသားအမ်ားစု သေဘာက်သည့္ အျခားေသာအခ်က္ႏွစ္ခ်က္လည္း ရွိေသးသည္။ ၎က တရားဝင္အခ်ိန္ပိုင္း အ လုပ္လုပ္ကုိင္ခြင့္ေပးျခင္းႏွင့္ ေက်ာင္း ၿပီးပါက အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္မေနေစဘဲ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ကုမၸဏီမ်ားတြင္ ၃ ႏွစ္တာ လုပ္ငန္းတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေပး ရန္ဟူ သည္ပင္။
ေက်ာင္းသားမ်ား စာက်က္ၾကပါသည္

တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားတြင္ ျဖစ္ေလ့ရွိသည့္ အတန္းခ်ိန္ေျပးျခင္း၊ စာစိတ္မဝင္စားျခင္းက နည္းပညာေက်ာင္းသားမ်ားတြင္မက ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ တကၠသိုလ္ေ ပါင္း ၁၆၉ ခုမွ ေက်ာင္းသား မ်ား၌လည္း စြဲကပ္ေနသည့္ ညာဥ္ဆိုးျဖစ္သည္ဟု လိႈင္သာယာနည္းပညာတကၠသိုလ္မွ အီလက္ထေရာနစ္အင္ဂ်င္နီယာ ေမဂ်ာရယူထားသည့္ ကိုအံၾကည္ေမာင္က ဆိုသည္။
ယူနီေဖာင္းႏွင့္ ျမင္သာသည့္ နည္းပညာေက်ာင္းသားမ်ားက လူျမင္ကြင္းတြင္ ရွိေနသည္က အျခားေက်ာင္းသားမ်ားထက္ ပို၍ ေျပာ ဆို ခံရႏုိင္ေျခလည္း ရွိသည္ဟု ၎က ေထာက္ျပသည္။ သို႔ေသာ္ ပထမႏွစ္သို႔ စတင္တက္ေရာက္မည့္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားတစ္ဦး၏ ရင္ထဲတြင္ေတာ့ စာကိုသာရ ယူ လို သည့္ အျဖဴထည္စိတ္ကိန္းေအာင္ေနမည္က အေသအခ်ာျဖစ္သည္ဟု နည္းပညာေက်ာင္းသား ကိုတင္ကိုကိုက ရဲဝံ့စြာ ဆိုသည္။ တစ္ရက္လွ်င္အနည္းဆံုး အသြား/ အျပန္ အခ်ိန္ေလးနာရီခန္႔ ယူရကာၿမိဳ႕အစြန္မွ နည္းပညာတကၠသိုလ္မ်ားသို႔ တက္ေရာက္ရန္ လာၾကေသာ္လည္း အတန္းထဲတြင္ စာသင္ယူလိုစိတ္ျပင္းျပေစရန္ ဆြဲေဆာင္ မႈမ ရွိ သည္႔အခါ ေက်ာင္းသားမ်ားက အလိုလို အျပင္ေရာက္ကုန္သည္ဟု ဆိုသည္။ထို႔ေၾကာင့္ပင္ သက္ေမြးေက်ာင္းပညာရပ္ျဖစ္ၿပီး လက္ေတြ႕သင္ၾကားမႈ ရွိမွသာ တက္ေျမာက္ႏုိင္ေျခရွိသည့္ အင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္မ်ားအား အာဂုံေဆာင္ျခင္းျဖင့္ အလြတ္က်က္ေျဖဆိုၾက ေတာ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟုလည္း ၎က သူ႔ အျမင္ကို သံုး သပ္ျပ သည္။
”ဝန္ႀကီးဌာနကေျပာတယ္။ ေက်ာင္းသားေတြ ကိုယ့္စာကိုယ္က်က္ၾကရင္ၿပီး တာပဲဆိုေတာ့၊ ဟုတ္ကဲ့ လက္ေတြ႔ ပညာရပ္ကို သင္ရမယ့္ အင္ဂ်င္နီယာေက်ာင္းသားေတြ စာေတြက်က္ရင္း ဝိဇၨာေက်ာင္း သားေတြလုိျဖစ္ေနပါၿပီ” ဟု ကိုတင္ကိုကို က ေက်ာင္းသားမ်ား စာက်က္ေနၾက ေၾကာင္းကို ကိုယ္စားေျပာျပသည္။

စမ္းေနဆဲစနစ္ေတြၾကားက ပညာေရးသားေကာင္မ်ား
ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ နည္းပညာတကၠသုိလ္ႏွင့္ ေကာလိပ္စုစုေပါင္း ၃၂ ခုရွိၿပီး မၾကာေသးသည္႔အခ်ိန္ျဖစ္သည့္ ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃ ပညာသင္ႏွစ္မွ ရန္ကုန္နည္းပညာ တကၠသိုလ္ (YTU) ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံနည္းပညာတကၠသိုလ္ (MTU) တို႔ကို ျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳလုိက္သည္။ ယခင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ နည္းပညာတကၠသိုလ္မ်ား၏ ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ A.G.T.I ၂ ႏွစ္၊ B.Tech ၂ ႏွစ္ၿပီးဆံုးမွသာ B.E ဘြဲ႔အတြက္ ၂ ႏွစ္တက္ စုစုေပါင္း ေျခာက္ႏွစ္ တက္ေရာက္ရမည့္ စနစ္ကို ထုတ္ျပန္ ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၄ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ေတာ့ A.G.T.I ပညာသင္ႏွစ္မရွိေတာ့ဘဲ B.Tech ၄ ႏွစ္ႏွင့္ B.E ဘြဲ႕အတြက္ ၂ ႏွစ္ စုစုေပါင္းေျခာက္ႏွစ္ ပံုစံသုိ႔ ေျပာင္း လဲခဲ့ျပန္သည္။ ထိုႏွစ္အတြင္း၌ပင္ A.G.T.I ပညာသင္ႏွစ္ ၂ ႏွစ္ကို ျပန္လည္ထည့္သြင္းခဲ့ၿပီး B.E ဘြ႔ဲအတြက္ ၁ ႏွစ္တာသာတက္ေရာက္ရမည့္ ငါးႏွစ္ တာ ပညာေရးစနစ္ကို ၂ဝ၁၅ ႏွစ္ကုန္အထိ ပညာသင္ႏွစ္ပံုစံအျဖစ္ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။

ယခု ၂ဝ၁၄-၂ဝ၁၅ ပညာသင္ႏွစ္မွ စတင္တက္ေရာက္မည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ေတာ့ ထိုပညာသင္စနစ္ ပံုစံမဟုတ္ေတာ့။ ၾကားခံပညာသင္ႏွစ္မ်ား မရွိေတာ့ဘဲ B.E ဘြဲ႔အတြက္ တိုက္႐ိုက္ ၆ ႏွစ္တက္ေရာက္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ ျပန္သံုးသပ္ၾကည့္လွ်င္ ေလးႏွစ္တာအခ်ိန္အတြင္း ပညာသင္စနစ္ပံုစံ ေလးမ်ိဳး ေျပာင္းလဲခ့ဲျခင္းကို ေတြ႔ရမည္ ျဖစ္သည္။အေျပာင္းအလဲမ်ားသည့္ နည္းပညာတကၠသိုလ္ ပညာသင္ၾကားေရးစနစ္ဂယက္အၾကား ေက်ာင္းသူ/ေက်ာင္းသားမ်ား ေမ်ာပါၾကသည္က အလူး အလဲျဖစ္သည္ဟု ေက်ာင္းတက္ေနဆဲႏွင့္ ေက်ာင္းၿပီးသြားၿပီျဖစ္သည့္ နည္းပညာတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားက ဆိုသည္။ အီလက္ထေရာနစ္ဘာသာရပ္ ေက်ာင္း သား ကိုအံ့ၾကည္ေမာင္ကေတာ့ စနစ္တစ္ခုတြင္ ေျခေခ်ာ္လက္ေခ်ာ္ ျဖစ္ကာက်န္ခဲ့သည့္ ေက်ာင္းသားမွာ ေနာက္ထပ္ေျပာင္းလဲလိုက္သည့္ စာသင္ ႏွစ္ပံုစံႏွင့္ တိုးပါက အခ်ိန္ ပိုၾကာျမင့္စြာ တက္ေရာက္ရျခင္းတို႔ေၾကာင့္ မလိုလား အပ္ဘဲ စာသင္ႏွစ္ ရွစ္ႏွစ္ကိုးႏွစ္ခန္႔ ျဖစ္ကုန္ၾကသည္တို႔ ရွိသည္ဟု ေျပာျပသည္။
ဤေနရာတြင္ ဆရာ/ဆရာမမ်ား အေနႏွင့္လည္း အခက္အခဲရွိမည္ကိုသိ ေၾကာင္း ေက်ာင္းသားထုတို႔ကိုယ္စားေျပာၾကားသည္။ ေျပာင္းလဲေနသည့္ စာသင္ႏွစ္ပံုစံမ်ား၊ သင္႐ိုးမ်ားအၾကား ဆရာမ်ားဘက္မွလည္း စနစ္အရတည္ၿငိမ္စြာသင္ၾကားႏုိင္ျခင္းမရွိေတာ့သည္ကို နားလည္သည္ဟု သူက ႐ိုးသားစြာ စကားဆိုသည္။ ထို႔အျပင္ လက္ေ တြ႔နည္းပါးေနသည့္ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းအတြင္းမွ စာမ်ားက စာသင္ႏွစ္ဝက္တစ္ခုခ်င္းအလိုက္ အလ်င္အျမန္ႏႈန္းထားျဖင့္ သင္ၾကားေနရျခင္းျဖစ္သည္ဟု သူ ကေ ထာက္ျပသည္။ က်က္စာဘာသာရပ္မ်ားကဲ့သို႔ လက္ေတြ႔ သေဘာတရားနည္းပါးလာသည့္ အင္ဂ်င္ နီယာစာေပမ်ားကို မွတ္သားရင္း ရလာသည့္ ဘြဲ႔ထက္ ဘဝ တစ္ေ လွ်ာက္လံုးစာအတြက္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းကို အ ေထာက္အကူျပဳမည့္ဘြဲ႔ကိုသာ လိုခ်င္သည္ဟုလည္း ကိုအံ့ၾကည္ေမာင္က ဆိုသည္။
ပညာေရးစနစ္ အေျပာင္းအလဲမ်ားေၾကာင့္ တိုက္ဆိုင္စြာျဖစ္ေပၚလာရသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အစမ္းသပ္ခံ အေျခအေနတို႔က ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ တိုက္႐ိုက္
ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ားရွိေနဆဲလည္းျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ အင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္ေက်ာင္းသားမ်ားက ႏုိင္ငံျခားသို႔သြားေရာက္၍ ပညာသင္ျခင္း၊ အေတြ႔အ ႀကံဳယူျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ေသာ္လည္း ေျပလည္မႈသိပ္မရွိလွသည့္ ျမန္မာျပည္၏ သာမန္လူတန္းစားမွ ေပါက္ဖြားလာသည့္ အင္ဂ်င္နီယာေက်ာင္း သားမ်ား အတြက္ ျပည္တြင္းပညာေရးႏွင့္ပင္ လံု ေလာက္ရန္လိုၿပီဟုလည္း ကိုတင္ကိုကိုက ၎ႏွင့္ယွဥ္ကာ နည္းပညာတကၠသိုလ္မ်ား အေျခအေနေပၚ သံုးသပ္ေျပာ ဆိုေန ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေျပာျပသည္။
ယခုႏွစ္ ေအာင္စာရင္းဆံုးျဖတ္ရာတြင္ေတာ့ B.Tech မွ ဂုဏ္ထူးတန္း B.E သို႔အကူး အမွတ္ေပးစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ယခင္အတိုင္း သတ္မွတ္ျခင္းမရွိဘဲ ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ ခဲ့ရာ မွတ္တမ္းဝင္ ေအာင္ခ်က္နိမ့္က်မႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။ နည္းပညာတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားအမ်ားစုကလည္း ထိုအေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိက်စြာ ျပန္လည္ ေျဖ ရွင္းေပးရန္ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန သို႔ ေတာင္းဆိုေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ ဝန္ႀကီးဌာနမွ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္စနစ္ျဖင့္ စာေမးပြဲေအာင္စာရင္းမ်ားကို ယခင္ပ်မ္း မွ် ၆၅ မွတ္ ရရွိျခင္းျဖင့္ ဂုဏ္ထူးတန္းတက္ေရာက္ႏုိင္ေနသည္မွ တစ္ဘာသာ ၆၅မွတ္ႏႈန္းျဖင့္ ေျပာင္းလဲလိုက္ျခင္းက ေက်ာင္းသားမ်ား အက်မ်ားေစၿပီး ယင္း စနစ္ကို စာေမး ပြဲေျဖဆိုၿပီးသည္အထိ ေျပာင္းလဲမွန္းမသိရျခင္း၊ အသိမေပးျခင္း က ပိုဆိုးသည့္အေျခအေနျဖစ္သည္ဟု ႏုိဝင္ဘာ ၂ဝ ရက္ေန႔က နည္းညာေက်ာင္း သားမ်ားက သတင္း စာရွင္းလင္းပြဲ လုပ္ကာ ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။
ထို႔အျပင္ စာေမးပြဲက်၍ အဆံုးစီရင္သြားသည့္ ေက်ာင္းသားႏွစ္ဦးလည္းရွိသြားခဲ့ရာ ယခုႏွစ္အတြက္ နည္းပညာတကၠသိုလ္မ်ားအေပၚ မည္ကဲ့သုိ႔စနစ္ ႏွင့္စီရင္ကိုင္တြယ္ မည္က စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ ျဖစ္ေနၿပီဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ မိမိကုိယ္မိမိ သတ္ေသသြားခဲ့သည့္ ေက်ာင္းသားႏွစ္ဦးအတြက္ ေက်ာင္းသားအခ်င္းခ်င္း လူမႈကြန္ရက္စာ မ်က္ႏွာေပၚတြင္ ေရးသားထားသည့္ စာေမးပြဲမေအာင္လို႔ သတ္ေသတယ္။ ေအာင္ေတာ့ေရာ ဘာျဖစ္မွာမို႔႔လို႔လဲဟူေသာ စာသားမွာ ေက်ာင္းသားတို႔၏ အေနအထားကို လွစ္ဟျပေနသည္ဟု ခံစားမိေစသည္။ အစမ္းသပ္ခံပညာေရးစနစ္အတြင္း က်င္လည္ခဲ့သည့္ ကိုတင္ကိုကိုက ”စမ္း သပ္ေနတာေတြ ရပ္လိုက္ပါေတာ့” ဟု ဝန္ႀကီးဌာနသို႔ ေက်ာင္းသားတစ္ဦး၏ ရင္တြင္းစကားကို ေဆာင္းပါးမွတစ္ဆင့္ လက္ေဆာင္ပါးေပးပါရန္ဆႏၵျပဳသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ လိုအပ္ခ်က္ျမင့္မားလာ သည့္ နည္းပညာတကၠသိုလ္ေက်ာင္းဆင္း အင္ဂ်င္နီယာမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းၿပီးလွ်င္ၿပီးခ်င္း လုပ္ငန္းခြင္ ဝင္ေရာက္ႏုိင္ေစမည့္ ပညာ သင္ၾကားမႈစနစ္က အဘယ္နည္း။ လက္ေတြ႔လုပ္ငန္းခြင္ အေတြ႔အႀကံဳေပးသည့္စနစ္ကား အဘယ္နည္း။ တစ္ႏွစ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ႏႈန္းေျပာင္းလဲေနသည့္စနစ္မ်ားက အ ဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ ေက်ာင္းသားအင္အားႏွင့္ မွ်တသည့္ အခ်ိဳးအစားတစ္ခု ေရာက္ရွိရန္ ဆရာအင္အား ဘယ္ေတာ့ရရွိမည္နည္းဟူ သည့္ေမးခြန္းမ်ားက ေက်ာင္းသား ထု ဘက္မွ ဆက္တိုက္ထြက္ေပၚ လာေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားဘက္က အထက္ပါ ေမးခြန္းမ်ားအတြက္ အေျဖဟု ယူဆႏုိင္သည့္ စကားတစ္ခြန္းကို နည္းပ ညာေက်ာင္းသားမ်ား သီးသန္႔ လုပ္ေဆာင္သည့္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲအၿပီးတြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။ ”အခုပညာေရးကို ဦးေဆာင္ကိုင္တြယ္ေနတဲ့သူေတြက သူတို႔ ဘယ္လို ေက်ာင္းသားေတြကို ေမြးထုတ္ေပးခ်င္တာလဲဆိုတဲ့အေပၚမွာပဲ မူတည္ပါတယ္။ စာေတာ္ၿပီး တီထြင္ႀကံဆႏုိင္စြမ္း မရွိတဲ့ အမိန္႔ကိုသာ နာခံတတ္တဲ့ ပညာ တတ္ေတြ ျဖစ္ေစခ်င္တာလားေတာ့ မသိပါဘူး” ဟူ၍သာ။

ဖိုးလျပည့္၊ သုတလင္း
Popular News Journal

သင္တန္း

    RC Structure Analysis and Design
    (လက္တြက္+ETABS+KSI Application)
    စသည့္သင္တန္းမ်ားစံုစမ္းရန္
    Contact - 09789444780

Created by BTech Tin Ko Ko.