Myanmar Engineering Web Portal: Steel Structure ဆိုင္ရာ စာအုပ္မ်ား

Steel Structure ဆိုင္ရာ စာအုပ္မ်ားေၾကာ္ျငာ


Structural Hand Calculation သင္တန္း

March လ တန္းခြဲ အသစ္မ်ား

အေသာက တန္းခြဲမွ လြဲၿပီး
လွည္းတန္း ႏွင့္ က်ိဳကၠဆံတန္းခြဲမ်ား
သၾကၤန္မတိုင္ခင္ သင္တန္း ၿပီးပါမည္။

8 ထပ္ RC Structure Building Project

Fundamental of RC Structure Analysis & Design

သင္တန္းေၾကး ၈၀၀၀၀ က်ပ္
(စာရြက္စာတမ္းေၾကး အျပီးအစီး)

ယခုသင္႐ိုးသစ္ကို မသင္လိုက္ရေသာ
သင္တန္းသားေဟာင္းမ်ားလည္း
သင္တန္းေၾကး ၅၀၀၀၀ က်ပ္သာေပးသြင္းၿပီး
ထပ္တက္ႏိုင္ပါတယ္။

သင္ၾကားမည့္ဆရာ - BTech Tin Ko Ko

09789444780 သို ့message ျဖင့္ႀကိဳတင္
စာရင္းေပးႏိုင္သည္။
(တကယ္တက္ဖို ့အဆင္ေျပမွ ေပးပါ။
စာရင္းေပးၿပီးမတက္ျဖစ္ေတာ့ရင္လည္း
ႀကိဳတင္Cancel လုပ္ထားပါ။)

✏️✏️✏️လွည္းတန္း တန္းခြဲ
သင္တန္းစမည့္ရက္ 11.3.2018
သင္တန္းခ်ိန္
စေနေန ့ (ညေန ၆နာရီမွ ၈နာရီ)
တနဂၤေႏြေန ့ (မနက္ ၉နာရီမွ ၁၁နာရီခြဲ)
တပတ္ ၂ရက္လံုးတက္ရမည္။
သင္တန္းကာလ ၄ပတ္

အမွတ္၁၅ဘီ၊၃လႊာ၊ အေနာ္ရထာ
အိမ္ရာဝင္း၊WD Connect အေပၚထပ္၊
လွည္းတန္းလူကူးဂံုးတံတား အနီး။
လွည္းတန္းမွတ္တိုင္ ဆင္းရန္။

🖋🖋🖋တာေမြ (က်ိဳကၠဆံ) တန္းခြဲ
သင္တန္းစမည့္ရက္ - 12.3.2018 (Monday)

သင္တန္းခ်ိန္
တနလၤာ၊အဂၤါ
(ညေန ၆နာရီမွ ၈နာရီ)
တပတ္ ၂ရက္လံုးတက္ရမည္။
သင္တန္းကာလ ၄ပတ္

သင္တန္းေနရာ
က်ိဳကၠဆံလမ္းႀကီး၊ တာေမြေစ်းမွတ္တိုင္ဆင္းဆင္းခ်င္း
Wonder One အထည္ဆိုင္ႏွင့္ ေအာင္သမာဓိအေပါင္ဆိုင္ အေပၚထပ္ (ပထမထပ္)

🖋🖋🖋တာေမြ (အေသာက) တန္းခြဲ
သင္တန္းစမည့္ရက္ - 11.3.2018 (Sunday)
သင္တန္းခ်ိန္ (Sunday Only)
တနဂၤေႏြ ေန ့တိုင္းတက္ရမည္။
သင္တန္းကာလ ၇ပတ္
ေန ့လည္ ၁နာရီခြဲမွ ၄နာရီအထိ
စာရင္းေပးရန္ -09789444780

အေသာကလမ္း
တာေမြအေသာကမွတ္တိုင္ဆင္းဆင္းခ်င္း
My Cake ဘက္ခ်မ္းအေသာကလမ္းမွဝင္ပါ။
တိုက္နံပါတ္၈၊ ၃လႊာ ၊ေျမညီတြင္ Tulip Beauty Saloon ႏွင့္ ေကာင္းသန္ ့အကင္ဆိုင္ရွိ။

အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္

သင္ၾကားမယ့္ ပံုစံက Project တစ္ခုလံုးကို
တြက္ရမယ့္ပံုစံပါ။

8ထပ္တိုက္တစ္လံုးရဲ႕ Slab ေတြ Stair ေတြကို
အရင္ Design လုပ္တြက္ခ်က္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ၿပီးရင္ေတာ့ တစ္တိုက္လံုးမွာ ရွိတဲ့ Beam ေတြကို ဆက္တြက္ရပါမယ္။

Beam သင္ခန္းစာေတြၿပီးရင္ေတာ့ Column ေတြ
ဆက္တြက္ရပါမယ္။

Column ေတြၿပီးရင္
8ထပ္တိုက္အတြက္ရည္ရြယ္ထားတဲ့ Strip Footing ေတြကို ဆက္တြက္ရပါမယ္။

ဒါေပမယ့္
Square
Rectangular
Mat
စတဲ့ Footing ေတြအျပင္ Pile Cap Design ပါ ထပ္သင္ရပါမယ္။

8ထပ္တစ္တိုက္လံုးတြက္ၿပီးသြားရင္ေတာ့
တစ္တိုက္လံုးအတြက္ Result ထုတ္
Detail လုပ္ေပးရပါမယ္။

Design လုပ္ရန္လိုက္နာရမယ့္အခ်က္ေတြ စဥ္းစားသံုးသပ္ရမယ့္အခ်က္ေတြပါ သင္ၾကားရပါမယ္။

RC Structure ကို စိတ္၀င္စားသူ Civil Major ေက်ာင္းဆင္းတိုင္း လာတက္လို ့ရပါတယ္။
အေျခခံ မပိုင္လည္း ကိစၥမရွိပါဘူး။

လက္တြက္သာမက KSI RC Design App
နဲ ့ပါ ေပါင္းစပ္ သင္ႀကားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အေျခခံ Theory မွစၿပီး Project အထိ
လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းခြင္က
လုပ္ငန္းစဥ္ေတြနဲ႔ ယွဥ္တြဲ သင္ၾကားသြားမွာ
ျဖစ္ပါတယ္။

Load တင္သည့္ အပိုင္းမွ စျပီး Moment Shear တြက္ခ်က္ပံု

ထိုမွ တဆင့္ ACI 318-05 ႏွင့္Myanmar National Building Code ကိုအသံုးျပဳၿပီး
Slab,Stair,Beam,Column,Footing Design တြက္ခ်က္ပံုမ်ားကို 8ထပ္ Project Example
တစ္ခုျဖင့္ Step by Step လြယ္ကူရွင္းလင္းစြာ
သင္ၾကားျပသေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

သင္တန္းသားေတြရဲ ့Thinking ပိုင္းကို
ဦးစားေပးကာ
အေမးအေျဖေတြလုပ္ျပီး Philosophy ပိုင္းကေန Design Result ထြက္တဲ့အထိစနစ္တက်
သင္ၾကားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Concrete ပိုင္း Reinforcement ပိုင္း အတြက္
သိကိုသိရမည့္ Knowledge ေတြအျပင္
သံဆင္ပံု သံဆင္နည္းမ်ားသာမက Site
လုပ္ငန္းခြင္အတြက္ ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ရန္ေတြကိုလည္း
က်ိဳးေၾကာင္းျပထည့္သြင္း သင္ၾကားေပးပါတယ္။

သင္တန္းခ်ိန္၂ခ်ိန္ထက္ပိုပ်က္သူမ်ားကို Certificate မေပးပါ။

Theory မ်ားကို မွတ္မိေနေစရန္ႏွင့္
ETABS Basic ကို ေငြကုန္ေၾကးက်မရွိပဲ
ဆက္ေလ့လာႏိုင္ေစရန္ ဆရာကိုယ္တိုင္
ရွင္းျပထားတဲ့(Theory+ETABS)Video
သင္ခန္းစာမ်ားကို
ပညာဒါန အခမဲ့ ေပးအပ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

သင္တန္းသားေဟာင္းမ်ားလည္း ထို Video မ်ားကို လာျပန္ယူႏိုင္ပါတယ္။

သင္တန္းၿပီးပါကလည္း Facebook Secrete Group တြင္သင္ခန္းစာအသစ္မ်ားကို Online Training အေနျဖင့္ ဆက္ေလ့လာခြင့္ ေပးထားပါတယ္။

Fundamental of RC Structure Analysis & Design Course

(Hand Calculation Course)

-Introducing to Basic Theory, Concept and Design Philosophy
-ACI 318-05 & MNBC 2012
-Theory, Analysis and Design of 1 way slab,2 way slab and stair
-Theory, Analysis and Design of Singly Reinforced Beam and Doubly Reinforced Beam
-Theory, Analysis and Design of Short Column and Introducing to Slender Column
-Basic Theory for Footing Design Consideration
-Theory, Analysis and Design of Square Footing, Rectangular Footing and Strip Footing
-Calculation for development Length
-About Resisting Frames
-5S for Structural Engineers and Safety Consideration
-Preparation for structural design process
-Using KSI Mobile Application for quick result
- 8 Storey Building Project Example

သင္တန္း

    RC Structure Analysis and Design
    (လက္တြက္+ETABS+KSI Application)
    စသည့္သင္တန္းမ်ားစံုစမ္းရန္
    Contact - 09789444780

Created by BTech Tin Ko Ko.